Koostöö

Meie töö partneritega on tihedalt seotud meie väärtustega – hoolivus, sallivus, ausus ja julgus. Me usume, et tugevad partnerlused on võtmeks tõeliste muutuste saavutamisel. Kooskõlastame oma jõupingutused selleks, et luua “Hea koht, kus areneda”, mitte ainult meie õpilastele, vaid ka meie partneritele.

Projektid on meie jaoks oluline viis oma visiooni teostamiseks. Me püüdleme alati uute ideede ja innovatsiooni poole ning käsitleme iga projekti võimalusena tuua esile meie parimad oskused ja väärtused. Töötame koos meie partneritega, et kujundada ja ellu viia projekte, mis toetavad nii meie õpilaste arengut kui ka kogukonna edenemist.

Meie moto “Hea koht, kus areneda” juhib meid pidevalt paremuse poole. Tänu oma pühendumusele, meeskonnatööle ja avatusele suudame luua kvaliteetseid projekte, mis annavad positiivse panuse meie kooli ja ümbritseva maailma jaoks. Oleme südamest tänulikud meie partneritele, sest nende toetus ja koostöö võimaldavad meil saavutada suuremat mõju ja tähendust.